У цьому розділі розміщені книги православної тематики українською та російською мовами, які можна читати безпосередньо на сайті, або скачати  у форматі .fb2 для більш комфортного читання з комп’ютера, мобільного телефону або спеціалізованого пристрою на електронних чорнилах (e-Ink).

 

 

Презентація Книги Проповідника у Львові

 

15 вересня у Львові, у межах 24-го «Форуму видавців у Львові» відбулася презентація видання Книги Проповідника у перекладі Івана Хоменка з коментарями Володимира Романенка та ілюстраціями Леоніда Шулякова (Київ: Богуславкнига, 2017). Книгу представляли автор передмови і перекладач коментарів доктор філософських наук Сергій Йосипенко та науковий консультант видання протоієрей Георгій Коваленко. Вони розповіли про серію «Почни вивчати Біблію з Книги Іова» видавництва «Богуславкнига», ініціатором і засновником якої є президент благодійного фонду «Богуслав», бакалавр богослів’я Володимир Романенко. Концепція серії є унікальною, оскільки зазвичай окремими книгами друкують лише такі книги Біблії як Псалтир або Євангелія, тоді як більшість її книг видається лише у повному складі Біблії чи Нового Завіту. Іншою унікальною рисою видань серії є те, що у них міститься не лише біблійний текст, а й детальний коментар цього тексту, організований відповідно до глав та смислових груп віршів книги, що значно полегшує користування книгою. Стратегія автора коментарів полягала в ознайомленні читача з можливими способами прочитання та тлумаченнями Книги в цілому, її окремих віршів та місць, і у заохоченні у такий спосіб до вдумливого прочитання та розуміння книги. При цьому Володимир Романенко намагався кожного разу добирати якомога ширший діапазон тлумачень – від ортодоксальних юдейських авторів та світських учених до Отців Церкви та сучасних православних, католицьких і протестантських прочитань, даючи змогу читачеві самостійно обирати власну позицію. Ще одна важлива риса серії полягає в тому, що її видання мають оригінальний, розроблений спеціально для кожної книги дизайн і супроводжуються ілюстраціями Леоніда Шулякова, стиль яких намагається увиразнити особливості старозавітного тексту та світосприйняття.

 

Учасники презентації особливо наголосили на актуальності видання. Зокрема Сергій Йосипенко говорив про присутність біблійних сюжетів і текстів у європейській літературі та культурі, яка сьогодні залишається малопомітною з огляду на незнання Біблії саме як тексту і на відсутність у сучасній культурі традиції читання і вивчення Біблії в цілому. Він наголосив, що презентоване видання призначене людям, які бажають не просто «отримувати інформацію», а читати зі смаком та задоволенням, намагаючись при цьому зрозуміти щось важливе для себе. Обидва спікери зверталися до особливостей вже виданих книг – якщо Книга Іова є головною книгою людства про страждання, то Книги Проповідника є головною книгою людства про життя людини у цьому світі. Причому о. Георгій Коваленко наголосив, що Книга Проповідника – це саме та біблійна книга, яку потрібно читати у молодому віці, бо її значення зовсім не зводиться до відомих парадоксальних і навіть нігілістичних висловів з неї: це книга про ті речі, які цікавлять і приваблюють людину саме у молодому віці: про успіх і його ціну, про працю і її плоди, про багатство і радість, але також про життя і смерть, а також про те, чи має все це сенс для людини.

 

На презентації зібралась переважно молодіжна аудиторія, інтерес якої до презентованого видання зайвий раз засвідчив актуальність серії видавництва «Богуславкнига» «Почни вивчати Біблію з Книги Іова».

 

 

МЫСЛИ О ДЕТЯХ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ. Автор: монахиня Магдалина

 

Автор книги — монахиня Православного Свято–Предтеченского монастыря, основанного в Англии учеником Преподобного Силуана, схиархимандритом Софронием. Много лет она принимает посещающих обитель юных паломников и их родителей, проводит беседы в окрестных школах. Настоящая брошюра, в которой получили святоотеческое освещение многие сложные вопросы христианского воспитания современных детей, широко известна в православном мире, переведена на несколько европейских языков. Первое русское издание было осуществлено трудами блаженной памяти протоиерея Глеба Каледы и Наталии Владимировны Сахаровой (в схиме Екатерины); литературная редакция предпринята переводчиком с учетом их пожеланий и с благословения автора. 

 

Читать    Скачать fb2

 

Матеріал з http://fblib.com

  

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. Автор: протоиерей Александр (Шмеман)

 

«Это кpаткое толкование Великого Поста написано для тех все более многочисленных в наши дни читателей, котоpым хотелось бы лучше понять богослужебную тpадицию Цеpкви и пpинимать более сознательное yчастие в ее жизни.


Что такое покаяние? Зачем оно нам нyжно? Как пpоводить его в жизнь? Великий Пост дает нам ответ на все эти вопpосы.

 

Великий Пост — настоящая школа покаяния, в котоpой каждый человек должен ежегодно yчиться yглyблять свою веpу, пеpесматривать свою жизнь и, насколько это возможно, ее изменять.

 

Великий Пост — это ежегодное паломничество к самым истокам пpавославной веpы, где нам вновь откpывается, как должен жить пpавославный человек.


В обpазах, в самом стpое богослyжебной жизни Цеpковь откpывает нам за этот единственный в годy пеpиод весь смысл Поста.


Поэтому это кpаткое объяснение Поста основано если не исключительно, то главным обpазом на великопостных слyжбах. Я надеюсь, что читатель сам почyвствyет, что нет ничего пpекpаснее и глубже, ничего более вдохновляющего и вдохновенного, как то, что Цеpковь, наша Мать, откpывает и щедpо дает нам, как только мы встyпаем в это благословенное вpемя «соpокадневной весны». Протоиерей Александр Шмеман.

 

Читать    Скачать fb2

 

Матеріал з http://fblib.com

  

ПОЛЕМИКА О ТЕЛЕСНОСТИ ДУШИ свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана Затворника

 

 

Понятие души является одним из основных во многих религиях. В Библии слово душа встречается 829 раз, начиная с Книги Бытия и заканчивая Апокалипсисом, за исключением трех малых пророков и восьми апостольских посланий. В то же время устроение природы души подробно не раскрыто Божественным Откровением, возможно, потому что оно не имеет первостепенного значения в деле спасения человека. Но тема эта является чрезвычайно интересной, особенно с точки зрения чистоты православного учения о душе и в связи с развитием науки. Также тема природы души является опасной для любого исследователя и в этом, возможно, кроется еще одна причина отсутствия глубоких сочинений на эту тематику. Поэтому, ни до, ни после работ и писем святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника тема природы души не исследовалась так целенаправленно. С одной стороны, каждый православный христианин уверен, что «в собственном, точном смысле один Бог – Дух… Нет существа одноестественного Богу!» [1, т.3, с.82], что природа души и ангелов одинаковая и бестелесная. Но даже из этих, казалось бы, однозначных утверждений можно сделать различные выводы, что и произошло в полемике двух святителей. Оба доказывали свою точку зрения, опираясь на: 1) Священное Писание; 2) мнение Святых Отцов Церкви; 3) развитие науки.

Читать далее...

 

ТОЛКОВАНИЕ НА МОЛИТВУ ЕФРЕМА СИРИНА. Автор: святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

 

 

Книга святителя Луки (Войно-Ясенецкого) посвящена творению великого святого — молитве Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…». Словно по ступеням познания, мы восходим от «духа праздности» к «духу любви». Каждое прошение здесь — отдельное моление, исполненное сокровенного смысла, который постепенно раскрывает архиепископ Лука. Как бороться со страстями, научиться любить ближнего и перестать осуждать? — с этим мы сталкиваемся ежедневно, и молитва святого Ефрема да будет нам пастырем и оградой «во вся дни» жизни нашей.

Читать Скачать fb2

Матеріал з http://fblib.com

© 2017 bogblag.org.ua


(04561) 5-38-00


09700, Київська обл.,
м. Богуслав, вул. К.Маркса, 6.

Разработка сайта Echizh