14 жовтня — церковне свято Покрови Божої Матері

«Діва нині предстоїть у церкві та із сонмом святих невидимо за нас молиться Богові», — так у піснеспіві, який лунає цього дня в храмах, оспівується духовний сенс цього свята.

 

Дивовижно, але греки, спадкоємці духовної традиції Візантії, зовсім забули це святкування – після захоплення в 1453 році Царгороду турецькими військами згадка про святкування Покрову зникає з Візантійських святців. Вона з’явиться в грецьких богослужбових книгах лише після Другої Світової, але традиція відзначати Покров там так і не відродиться.

 

Натомість у нас та на теренах усіх держав — духовних наступниць Київської Русі — це святкування входить до числа великих церковних свят і відзначається з особливою урочистістю.

 

Сталася ця дивна подія в Х столітті в Константинополі.

 

Місто оточили вороги: за одними історичними даними, це були сарацини, за іншими версіями – наші далекі предки, русичі-язичники. Греки були не в силі захиститися від них. У надії на милість Божу імператор звелів усім зібратися для молитви у Влахернському храмі, де зберігалася Риза Божої Матері.

 

О четвертій годині ночі святий Андрій, Христа ради юродивий, до речі – слов’янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу Матір в оточенні ангелів і багатьох святих: Пречиста Діва слізно молилася за християн, а потім зняла сяючий покров, яким було вкрито Її голову, та розгорнула його над усіма, хто тієї ночі молився в храмі.

 

Підбадьорені розповіддю про небесне заступництво Богородиці, греки, хоча й з малими силами, рішуче взялися захищати рідне місто та здобули перемогу.

 

За останніми історичними дослідженнями, церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці було встановлене в Київській Русі за сприяння святого благовірного князя Володимира Мономаха (хоча існує й інша версія).

 

Здавна Свято Покрову Пресвятої Богородиці особливо вшановується в Україні – саме на честь Покрову освячено більшість козацьких церков, Покровським був головний храм Запорізької Січі, бо з перших років свого існування українське козацтво в своїх молитвах зверталося до Божої Матерії з надією, що Пречиста покриє своїм омофором православне воїнство під час відстоювання прабатьківської віри чи звільнення братів і сестер з бусурманського полону.

 

І хоча козацьке військо зазвичай було нечисленним, як і колись захисники Константинополя, але Божа Мати так само милостиво розкривала Свій святий Покров над тими, хто з вірою Христовою звершував праведну справу.

 

Дивовижне явлення Покрови Божої Матері було відкрите двом людям – блаженному Андрію, Христа ради юродивому, та його учню, блаженному Єпіфанію.

 

Спостерігаючи це дивне видіння, учитель запитав учня: «Чи бачиш, брате, Царицю і Госпожу, Яка молиться за увесь світ?» На що почув: «Бачу, отче, та вжахаюся…»

 

Збереглося кілька цікавих діалогів між Андрієм та Єпифанієм, які є добрим повчанням для християн і по сьогодні.

 

Ось один із них: якось Єпифаній поцікавився в Андрія: «Що означають слова Господа «не будьте багатослівні в молитві»?» На що отримав такий коментар свого блаженного вчителя: «Багатослів’я, сину, полягає в тому, що деякі, стоячи на молитві, говорять: «Господи! Подай мені їжу, і пиття, і багатство, і честь, і владу, і таке інше…» — і все це замість того, щоб зітхнути: «Господи! Згрішив я! Прости й помилуй!» Бог не хоче, щоби ми просили зайве, натомість хоче, щоб ми передусім шукали Царства Божого і Правди Його – тоді й решта того, що нам насправді потрібно, обов’язково нам додасться».

 

Ще раз вітаючи з церковним святом Покрови, усім нам побажаємо: по-перше – чистоти очей нашого серця, щоб вони були здатні відчувати дотик Небесного Світу до нашого земного життя.

 

По-друге – розуміння, що наших особистих сил не вистачить, аби захистити фортецю власної душі від зовнішніх нападників.

 

І по-третє, частіше підіймати очі догори та уважніше вдивлятися в Небо, долучаючи до цього тверду надію на Бога та щиру молитву.

 

Пресвята Богородице, покрий нас від усіляких бід та спокус Твоїм Святим Омофором!

 

Джерело: http://orthodoxy.org.ua

 

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Преставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – одно из самых загадочных событий в Священном Предании.

 

Общеизвестное предание таково: прожив более ста лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платом. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не оказалось.

 

Константинополь. 985.

Преставление ап. Иоанна Богослова. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.

 

 

 

Зато ежегодно, 21 мая, на могиле стал выступать тонкий слой праха (или «манны»), приносивший исцеления. В честь этого события установлено весеннее празднование памяти святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

 

Что же это за прах и куда делось тело апостола? Более распространен взгляд, что апостол взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам – Илии и Еноху.

 

Афон. 1547.

Погребение ап. Иоанна. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие святые (Ипполит Римский, Андрей Кесарийский, Иоанн Кронштадтский) высказывали уверенность в том, что апостол Иоанн будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед Вторым Пришествием Господа нашего Иисуса Христа. «Св. апостол Иоанн Богослов… дивным образом преставлен и живет доселе на земле и на небесах», — говорит святой прав. Иоанн Кронштадтский.

 

Священное Предание зафиксировало изменение «чина естества» — тление не коснулось тела «апостола любви». Этой победой над тлением подчеркивается его духовное родство с Пресвятой Богородицей, усыновившей Иоанна у подножия Креста Господня.

 

Стоит обратить внимание, что такого чуда не удостоились даже святые первоверховные апостолы Петр и Павел, хотя мученическая кончина обоих – подвиг веры, свидетельство о Христе.

 

Cвидетельство заступничества «апостола любви» могли наблюдать в течение первых веков христианства все желающие.

 

Перед этой деятельной любовью, берущей свое начало в Источнике Жизни – Боге – и отступают смерть и тление.

 

Дечани. Ок. 1350.

Погребение ап. Иоанна. Фреска. Церковь Христа Пантократора. Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.

 

 

 

 

 

 

 

По материалам сайта

http://hramsaburovo.ru

 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Святая Гора Афон, монастырь Ксиропотам,
самая большая частица Святого Креста Господня, подножие, пробитое гвоздем

 

Бла­го­го­вей­но хра­ни­мое в па­мя­ти ве­ру­ю­щих, свя­тое ме­сто смер­ти Гос­под­ней оста­ва­лось в непри­кос­но­вен­но­сти до вре­ме­ни ца­ря Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. Он, по­буж­да­е­мый Ду­хом са­мо­го Спа­си­те­ля, ре­шил не толь­ко отыс­кать чест­ное дре­во Кре­ста Гос­под­ня, воз­дать ему по­кло­не­ние, но и свя­щен­ней­шее ме­сто спа­си­тель­но­го вос­кре­се­ния в Иеру­са­ли­ме сде­лать пред­ме­том все­об­ще­го бла­го­го­вей­но­го по­чи­та­ния — по­стро­ить над ним храм.

 

Ис­пол­ни­тель­ни­цей бла­го­че­сти­во­го на­ме­ре­ния им­пе­ра­то­ра яви­лась его мать, бла­жен­ная ца­ри­ца Еле­на. В 326 г. она от­пра­ви­лась в свя­тую зем­лю. При­быв в Иеру­са­лим, ис­пол­нен­ная бла­го­че­сти­во­го же­ла­ния най­ти пе­ще­ру гро­ба Гос­под­ня и чест­ное дре­во Кре­ста, она рев­ност­но при­ня­лась ис­кать их. Пат­ри­ар­хом в Иеру­са­ли­ме был в то вре­мя Ма­ка­рий, встре­тив­ший ца­ри­цу с по­до­ба­ю­щи­ми по­че­стя­ми и ока­зы­вав­ший ей по­мощь в ее свя­том де­ле.

 

По пре­да­нию, в де­ле об­ре­те­ния Чест­но­го Кре­ста Гос­под­ня ока­зал по­мощь один ев­рей, по име­ни Иуда. Он при­вел царицу Елену к то­му ме­сту, где был на­сы­пан боль­шой холм из зем­ли, му­со­ра и кам­ней и где неко­гда было по­строено ка­пи­ще в честь язы­че­ской бо­ги­ни Ве­не­ры. Ко­гда раз­ру­ши­ли идоль­ский храм, раз­бро­са­ли му­сор и рас­ко­па­ли зем­лю, бы­ли об­ре­те­ны ме­сто Гро­ба Гос­под­ня и Вос­кре­се­ния, а так­же Лоб­ное ме­сто — ме­сто рас­пя­тия Хри­ста. Чу­дес­ное бла­го­уха­ние ука­за­ло на эти ме­ста. Вбли­зи Лоб­но­го ме­ста на­шли три кре­ста, гвоз­ди и ту до­щеч­ку с над­пи­сью на трех язы­ках, ко­то­рая бы­ла при­би­та над го­ло­вой рас­пя­то­го Спа­си­те­ля.

 

Од­на­ко те­перь она ле­жа­ла от­дель­но от кре­стов, и по­это­му не бы­ло воз­мож­но­сти узнать, на ко­то­ром из трех кре­стов был рас­пят Спа­си­тель. Ве­ли­ка бы­ла ра­дость ца­ри­цы Еле­ны и пат­ри­ар­ха, ко­гда они уви­де­ли свя­щен­ней­шие для хри­сти­а­ни­на ме­ста и пред­ме­ты. Но для пол­но­ты этой ра­до­сти не до­ста­ва­ло зна­ния, ка­ко­му из трех кре­стов воз­дать бла­го­го­вей­ное по­кло­не­ние, как Кре­сту на­ше­го Спа­си­те­ля. То­гда пат­ри­арх Ма­ка­рий пред­ло­жил про­из­ве­сти ис­пы­та­ние: бы­ла при­не­се­на на ме­сто об­ре­те­ния кре­стов од­на на­хо­див­ша­я­ся при смер­ти жен­щи­на; при­сут­ство­вав­шие, с Ма­ка­ри­ем во гла­ве, воз­нес­ли мо­лит­вы, чтобы Крест Хри­стов был ука­зан через ис­це­ле­ние этой жен­щи­ны, — и по­сле это­го сна­ча­ла два кре­ста без успе­ха бы­ли при­ло­же­ны к бо­ля­щей, а при при­кос­но­ве­нии тре­тье­го со­вер­ши­лось ис­це­ле­ние боль­ной.

 

В пол­но­те бла­го­го­вей­ной ра­до­сти и ду­хов­но­го уми­ле­ния ца­ри­ца и все быв­шие с ней воз­да­ли по­кло­не­ние и це­ло­ва­ние Кре­сту. А так как, вслед­ствие мно­же­ства на­ро­да, не все мог­ли по­кло­нить­ся чест­но­му дре­ву Кре­ста Гос­под­ня и да­же не все мог­ли ви­деть его, то пат­ри­арх Ма­ка­рий, став на вы­со­ком ме­сте, под­ни­мал — воздви­зал св. Крест, по­ка­зы­вая его на­ро­ду. На­род по­кло­нял­ся Кре­сту, вос­кли­цая: «Гос­по­ди, по­ми­луй!» От­сю­да и по­лу­чил свое на­ча­ло и на­зва­ние празд­ник Воз­дви­же­ния Чест­но­го и Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня.

 

Это со­бы­тие об­ре­те­ния Чест­но­го Кре­ста Гос­под­ня и чу­де­са, со­про­вож­дав­шие его, про­из­ве­ли ве­ли­кое впе­чат­ле­ние не толь­ко на хри­сти­ан, но и на иуде­ев. Иуда, так неохот­но ука­зав­ший на­хож­де­ние свя­тых мест, вме­сте с мно­ги­ми ев­ре­я­ми уве­ро­вал во Хри­ста и кре­стил­ся. Свя­тая ца­ри­ца Еле­на, при мо­гу­ще­ствен­ном со­дей­ствии сво­е­го сы­на ца­ря Кон­стан­ти­на, на­ча­ла стро­ить в Иеру­са­ли­ме и по всей Па­ле­стине хра­мы на ме­стах, освя­щен­ных со­бы­ти­я­ми из жиз­ни Спа­си­те­ля.

 

Од­на­ко даль­ней­шая судь­ба чест­но­го дре­ва Кре­ста Гос­под­ня в точ­но­сти не из­вест­на. Весь­ма ве­ро­ят­но, что с те­че­ни­ем вре­ме­ни, по­сте­пен­но умень­ша­ясь в сво­ем объ­е­ме, вслед­ствие бла­го­че­сти­во­го же­ла­ния раз­лич­ных оби­те­лей и мо­на­сты­рей иметь у се­бя ча­сти­цу св. дре­ва, оно со­вер­шен­но бы­ло раз­дроб­ле­но на от­дель­ные ча­сти­цы, ко­то­рые и ука­зы­ва­ют­ся те­перь во мно­гих хра­мах и мо­на­сты­рях.

 

И ныне, в день празд­ни­ка Воз­дви­же­ния Чест­но­го и Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня, мы, хри­сти­ане, мо­жем лишь мыс­лен­но воз­дать бла­го­го­вей­ное по­кло­не­ние чест­но­му дре­ву Кре­ста, на ко­то­ром был рас­пят наш Спа­си­тель. Но этот Крест неиз­гла­ди­мо на­чер­тан на бла­го­дар­ных серд­цах на­ших, а ве­ще­ствен­ный об­раз его — пе­ред на­ми в хра­ме и на нас — на на­шей гру­ди, в на­ших жи­ли­щах.

 

По материалам:

http://azbyka.ru

http://apologet.spb.ru

 

Кто поймет сегодня преп. Силуана Афонского?

ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ человек, муж гигантской силы духа, имя его Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем: «помилуй меня»; но не слушал его Бог.

 

Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!»

 

И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа: огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы.

 

После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая.

 

О нем, этом свидетеле Божественной любви, предстоит нам слово.

 

Со времени Иоанна Богослова, за истекшие девятнадцать веков, прошли целые сонмы таких свидетелей, но сей последний особенно нам дорог потому, что он был нашим современником.

 

Частое явление среди христиан – желание, вполне естественное желание видимых знамений нашей веры, иначе изнемогают они в своем уповании, а повествования о чудесах давно минувших дней в их сознании становятся мифом.

 

Вот почему так важно повторение подобных свидетельств, вот почему нам так дорог этот новый свидетель, в лице которого было возможно видеть самые драгоценные проявления нашей веры.

 

Мы знаем, что и ему поверят лишь немногие, как немногие поверили в свидетельство прежних Отцов: и это не потому, что свидетельство ложно, а потому, что вера обязывает к подвигу.

 

24 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Силуана Афонского. Предлагаем фрагмент из  книги «Старец Силуан Афонский» архимандрита Софрония (Сахарова).

 

 

«Держи ум твой во аде, и не отчаивайся»

 

Непонятное выражение. Что значит – держать ум во аде? Не значит ли это – воображать себе что-то подобное тем, нередко лубочным, картинам, которые рисует наивное человеческое воображение?.. В данном случае – нет. Отцу Силуану, как и некоторым великим Отцам, например, Антонию Великому, Сисою Великому, Макарию и Пимену Великим, и другим, дано было за время жизни реально переживать состояние адских мучений. Повторение этого состояния, в результате, глубоко отпечатлевается в их сердце, так что они по своей воле уже могут возобновлять его в душе своей, возвращаться к нему посредством соответствующего внутреннего движения Духа. И к этому деланию они прибегали, когда в душе их начинала так или иначе проявляться какая-либо страсть, и особенно самая глубокая и самая тонкая из них – гордость.

 

Борьба с гордостью – последний этап борьбы со страстями. В первый период подвижник борется с грубыми плотскими страстями, затем с раздражительностью, и, наконец, с гордостью. Последняя борьба есть, несомненно, самая трудная. Познав в долгом опыте своем, что гордость приводит к потере благодати, подвижник особым внутренним движением сходит душою во ад, и адским огнем выжигает в себе действие всякой страсти.

 

Старец замечал, что большинство людей, приближаясь к этим граням, малодушно ужасаются и не выдерживают. Вот почему Великий Сисой и говорил об этом вопросительно: «Кто может носить помысл Антония? Впрочем я знаю человека (это он сам – Сисой), который может носить его».

 

Старец Силуан объяснял, что Сисой имел в виду тот помысл, которому научился Великий Антоний у Александрийского сапожника.

 

Преподобный Антоний молился, чтобы Господь открыл ему, в какую меру он достиг. И было ему указание, что в меру Сапожника он не пришел. Придя к Сапожнику, Преподобный спросил его, как он живет. Тот отвечает, что треть заработка отдает он на храм, треть – нищим, остальное удерживает на свои нужды. Антония, который бросил все свое имение и жил в пустыне в большей, чем Сапожник, нищете, сие делание не удивило. Не в нем было его превосходство. Тогда Антоний еще раз спросил Сапожника: «Господь послал меня к тебе узнать, как ты живешь?» Смиренный Сапожник очень почитал Антония и, испугавшись такого слова, говорит: «Ничего я не делаю, а лишь работая, смотрю на проходящих мимо людей и помышляю: все спасутся, один я погибну».

 

Источник: http://orthodoxy.org.ua

Скачать книгу (формат .fb2) Старец Силуан Афонский

 

Дочірні категорії

© 2017 bogblag.org.ua


(04561) 5-38-00


09700, Київська обл.,
м. Богуслав, вул. К.Маркса, 6.

Разработка сайта Echizh